Miljöarbete
Vi på Promoters Textil arbetar enbart med etablerade fabriker och leverantörer runt om i världen. Våra fabriker har målmedvetna miljöpolicyer och arbetar
ständigt för att klara av det sociala ansvaret och en ansvarig produktion som ansvarar för miljön. Vi arbetar mot att arbeta smartare, effektivare och grönare.

FR2000
Promoters Textil är FR2000 certifierade. Vi arbetar ständigt med hjälp av FR2000 systemet för få en ökad kvalitet gällande miljöetiska, arbetsmiljö och kompetensfrågor gentemot oss och våra leverantörer.

Oeko-Tex
Oeko-Tex är miljömärkning som finns internationellt och i flera varianter. Oeko-Tex® standard 100 är det mest kända och etablerade varumärket i världen och därför också ledande gällande textilier, läder, tillbehör och leverantörer som provats med avseende på hälsofarliga ämnen. En STANDARD 100 by OEKO-TEX® certifiering innebär att produkten uppfyller höga humanekologiska krav, d.v.s. inte innehåller kemikalier i halter som är hälsoskadliga. Standard 1000 ställer krav på hela produktionskedjan från råvara till färdig textil.

EU-Blomman
EU Ecolabel, tidigare känd som EU-blomman, är EU:s officiella miljömärke och kraven omfattar en produkt eller tjänst från tillverkning till avfall. För att en vara eller en tjänst ska få licensieras med EU Ecolabel behöver den uppfylla miljökrav, funktionskrav och kvalitetskrav. De produkt-områden i Sverige som EU Ecolabel-märkningen är vanligast är textilier, skor och färger. Kraven för märkningen tas fram av ansvariga organ i EU:s medlemsländer. Arbetet sker på uppdrag av EU-Kommissionen.