Kvalitetspolicy och kontroll
Promoters Textil AB målsättning är att leverera högkvalitativa produkter som når upp till kundernas förväntningar och krav. Vår målsättning är att våra produkter ska vara felfria, erhålla hög kvalitet och ha en lång livslängd.

Från början av produktionen arbetar vi med kvalitetskontrollen. Genom att ha kvalitetskontroll i fabriken kan vi undvika misstag och säkerhetsställa hög kvalité. Viktiga kriterier är vikten av tyget, sömnader, färg, tvättegenskaper som provas i fabrik. Om plagget blir godkänt går det vidare till produktion.

Promoters Textil gör stickprover när produkterna anländer till lagret i Sverige. I vissa fall där höga kravs ställs på produkten så skickar vi prover till oberoende testinstitut för extern bedömning. Kvalitetsarbetet är ett steg för minskad miljöpåverkan, nöjdare kunder och utveckling av produkter.